Danegæld – mønternes diversifikation perioden 979-1016

Abstract
Perioden 991 til 1013 er en interessant epoke i nordisk historieskrivning. Gennem en række vikingetogter til England lykkedes det, at udbytte den angelsaksiske kong Ethelred II til at udbetale 134.000 pund sølv i tribut – kaldet ’danegæld’ – svarende til omkring 32.160.000 sølvmønter. I de gammeldanske landskaber er der i en række fund optalt henved 5.650 sølvmønter 3 – såkaldte pennies – der alle kan identificeres som angelsaksisk mønt slået af Ethelred II, der var konge i perioden fra 978-1016.

En hypotese er, at en væsentlig del af de større angelsaksiske møntskatte formodes at kunne relateres til udbetaling af ’danegæld’ – og at spredningen kan afdække, fra hvilke områder i Skandinavien krigerne blev rekrutteret. Denne analyse er en kritisk granskning af den epoke, hvor Gormslægten konsoliderede Danmark.

Danegæld