Myten om kimbrerne

Centraleuropa år 100-50 f.Kr.

Centraleuropa år 100-50 f.Kr.

Myten om kimbrerne (Cimbrian)

Et svar til Myten om kimbrerne

 1. Karsten Krambs skriver:

  Jeg har i artiklen ’Myten om kimbrerne’ forsøgt at følge sporerne efter folke-stammen kimbrerne – hvilket er en vanskelig sag – da romernes antikke kilder nærmest skal opfattes som militærberetninger og ikke går i dybden med stamme-folkenes etnicitet. Samtidig er det forsvindende lidt fakta og indicier der findes.

  Et enkelt sted refererer kilderne, at folket ambronerne fulgte en keltisk skik med at anråbe stammens navn, når de gik i kamp. De keltiske stammer tilbad forskellige guder i forskellig sammenhæng – og en mere logisk og ligetil forklaring ville være, hvis man i stedet påkaldte sig gudernes gunst – når man stod overfor en fjende.

  Ifølge keltisk mytologi var guden ‘Touto-tati-s’ stammen far til forskellige keltiske stammer.

  Den keltiske krigsgud ’toutatis’ navn kunne – hypotetisk – blive råbt i forbindelse med, at folket teutonerne gik i kamp – og dermed fik stammen sit navn. På helt samme måde kunne guden ’cimbrianus’ blive anråbt af kimbrerne og dermed være årsag til denne stammes navn. Begge eksempler er selvfølgelig spekulative. Hvis ambronerne fulgte denne keltiske skik, hvorfor skulle andre keltiske grupper ikke udvise samme adfærd?

  Af indicier på kimbrerne er der kun få og mest interessant er seks altertavler med indskriften cimbrianus eller cimbrius fra det 2. årh. e.Kr. – som er fundet i om-rådet, hvor floderne Rhinen og Main deler sig. Tyske forskeres hypotese er, at resterne efter kimbrertogtet kan ha’ bosat sig i området Odenwald mellem Rhinen og Limes.

  Hvorfor er kimbrernes hjemegn udpeget som Himmerland? Tilfældet har gjort at Valdemars Jordebog fra ca. 1230 omtaler en egn i Nordjylland som Himbersyssel, men først omkring 1580 e.Kr. sammenkæder den skånske historiker Lyschander kimbrerne med Himmersyssel – og dermed Himmerland. Han mente at Himmeria oversat til latin efter barbarisk udtale burde kaldes Kimmeria (Cimmeria). Man må sige at ‘tavsheden’ i kilderne fra kimbrernes nederlag år 101 f.Kr. og indtil år 1230 e.Kr. ikke taler for Lyscanders argumentation – men det skal nævnes, at Den Himmerlandske Hypotese stadig har mange tilhængere.

  Nyere filologisk forskning henviser til, at Lyschander identificerer himmer-lændingene med »digteren« Homers kimmeriere, der rent faktisk var et indo-europæisk rytterfolk fra det nordlige Kaukasus. Ifølge assyriske kilder boede der her i det 8. årh. f.Kr. nogle ‘gimirri’ ikke langt fra Krimhalvøen.

Der er lukket for kommentarer.