Trekantede grave i Skandinavien

Vedhæftede syntese dybdeanalyserer oprindelse og spredning af de trekantede grave med det langsigtede formål, at fortolke gravtypens betydning i en kontekst omkring det nor-diske folks udvikling og spredning i jernalderen.

Trekantet grav

Oprindelse og udbredelse af trekantede grave (Origin and dissemination of triangular graves)

Et svar til Trekantede grave i Skandinavien

 1. Karsten Krambs skriver:

  I 2008 identificerede professor, forsker og læge Hans Eiberg det ene gen, der afgør, om man får blå eller brune øjne. Hans Eiberg er tilknyttet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet.

  I Danmark bærer mellem 95-98 % af befolkningen det blå gen og det er højst usandsynligt, at blå øjne vil forsvinde igen engang i fremtiden. For 10.000 år siden fandtes blå øjne ikke, da alle fortidsmennesker blev født med mørke øjne. Men på et tidspunkt skete en mutation i et gen der betød, at produktionen af pigment i iris blev hæmmet og derved blev det første individ med blå øjne født.

  På et tidspunkt fik mennesker med blå øjne et ordentligt boost – hvor en teori er – at klaner med blå øjne har slået sig ned isolerede steder og haft succes med at overleve og vokse i antal. Det kan være tilfældet i Norden, hvor der i dag stadigvæk er flest mennesker med blå øjne.

  Det stemmer godt overens med min analyse omkring de trekantede grave, der i perioden 200-150 f.Kr. opstod i Mälardalen i Sverige i keltisk jernalder og spredte sig efterfølgende til det meste af Skandinavien.

  I Sydengland har nyere analyser med moderne teknik tilført mere viden om tidligere arkæologiske fund, som har flyttet holdningen til den Angelsaksiske indvandring. Dr. Sam Lucy har administrativt koordineret strontium analyser og dna-test på mange individer fra gravmaterialet, hvor flertallet viser en tendens. På et tidspunkt i 400-tallet e.Kr. indvandrede en ny elite, der slog sig ned i området som vikingetiden kalder East Anglia. Denne elite medbragte en anden knowhow og andre kompe-tencer og havde derfor større muligheder for overlevelse. Forskerne har beregnet at der ikke skulle mere end 10 generationer til, for at en plausibel levedygtig elite havde spredt sig til et større område.

  Noget tyder på at det samme er sket i Skandinavien og denne udvikling kan følges i spredningen af de trekantede grave.

Der er lukket for kommentarer.