Flere trekantede grave

Spredningen og anvendelsen af den trekantede grav i forbindelse med ligbrændingspro-cessen, er primært som beskrevet i hovedsyntesen samt indholdet i baggrundsanalyserne. Sekundært findes områder med meget få grave, hvilket måske kan tolkes som yderpunkter for gravenes oprindelige udspring.

Et primært område er landskabet omkring Mälardalen.  Den tætteste koncentration af tri-angulære – og trekantede grave i Mälardalen, findes mellem Adelsö og Täby. Jordbro gravfelt – Österhaninge 182:1 – har det største antal triangulære grave samlet på et felt, hvor de 8 triangler har rette/raka sider på mellem 2-5 m. Øen Björkö har ca. 65 tre-kanter/treuddar.

Sekundært og mod øst – på Ålandsøerne – er der fundet trekantede grave. I Lemböte på Högskär optræder de på et gravfelt fra perioden 800-900-tallet, hvilket tyder på en ret sen bosættelse. Lemböte ligger ca. 4 km sydøst for Mariehamn.

Længere mod syd og på Gotland findes resterne af to små gravfelter med spor efter en trekantet grav. Feltet ligger Nordøst for søen ”Fardumeträsk” i den nordligste spids af Got-land og her ses spor efter en enkelt trekantet grav, hvor der ellers ingen andre trekanter er på øen.

Midt i Østersøen og på Bornholm, har der i Vestermarie og på St. Bjerregård tidligere lig-get en ligesidet trekantet brandgrav, der desværre ikke er bevaret.

Mod vest og i de Nordfrisiske øer ligger øen Amrum syd for den mere kendte Sild/Sylt. Her er der fundet flere trekantede grave.

Trekantede gravformer synes derfor at kunne afgrænses til de nordiske lande.

Dog er der indenfor de sidste årtier fundet tilnærmede stenstrukturer i Northumbria, der minder en del om den trekantede form, bl.a. i en område ved Lordenshaw. Stenstruk-turerne ligger her sammen med store stencirkler og skal nok ses i sammenhæng med bronzealderens megalitiske kultur, da en C14-datering af et anlæg daterede dette til det til 2648-2636 f.Kr.